website statistics
Opensoaring.com
aerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

Ostale povezave


Martina Hribar in Občina Bloke
Naše štrikane strani in Bloški korak
(OPENSOARING, 26. septembra 2015, besedilo Milan Korbar, foto Milan Korbar, Naše štrikane strani in Bloški korak)Verjetno je še kdo med bralci, ki se spomni prireditve na Blokah ob 70. obletnici jadralne šole na Blokah, ki jo je organizirala in uspešno vodila domačinka, gospa Martina Hribar. To je bilo 3. aprila 2005 in med gosti je bilo precej starejših letalcev, ki so osebno poznali letenje na Bloški planoti v medvojnem obdobju in celo na začetku vojne.

Med poznavalci takratnega dogajanja je bil zagotovo zdaj že pokojni Gustav Ajdič, ki je s svojo pripovedjo oživel slavne čase, ko so slovenski študentje, po vzoru jadralcev z Wasserkuppe, gradili prva jadralna letala.


Ko se je letos poleti uredništvo opensoaringa odpravilo raziskovat Bloke, smo se ustavili tudi pri Martini Hribar.Med pomenkovanjem smo izvedeli precej zanimivosti, ki so nam bile dotlej neznane. Odkrili smo občinsko glasilo Bloški korak, ki izhaja štirikrat na leto, v zadnjih letih pa je nanizanih več zanimivih člankov o zgodovini letenja in letalstva na Blokah, mnoge od njih pa imajo širši pomen. Seveda nam je omenila svojo željo po organizaciji novega dogodka namenjenega 80-letnici odprtja jadralnega letalskega centra Bloke, ki naj bi bil v soboto, 10. septembra 2016 ob 14. uri. Pri organizaciji si želi pomoč slovenskih letalcev. V nedeljo, 11. septembra 2016 ob 14. uri, pa namerava pripraviti srečanje vseh sodobnih letalcev. Upam, da bomo letalci zmogli napraviti korak in se približati eni od zibelk jadralnega letalstva na Blokah.

Gospa Martina Hribar me je prosila za objavo dveh številk glasila za krajevno obveščanje »Naše štrikane strani« iz let 2004 in 2005.

»Naše štrikane strani«, letnik 1, številka 1, oktober 2004 so bile izdane ob 135 – letnici obstoja pošte na Blokah za prireditev z naslovom »Pošlji mi smučke Kalce Levo«.»Naše štrikane strani«, letnik 2, številka 1, april 2005 so bile izdane ob 70. obletnici jadralne šole Bloke za prireditev z naslovom »Popelji me v nebo«.Ker pa že omenjam glasilo občine Bloke »Bloški korak«, so v nadaljevanju povezave k posameznim člankom, ki govorijo predvsem o jadralnem letalstvu na Blokah in o ljudeh z Blok, ki so povezani z letalstvom.

V junijski številki letnika 2005 je na 17. in 18. strani članek Alenike Žnidaršič »70 let jadralne šole na Blokah« na 18. strani pa članek z naslovom »Moji spomini na bloške letalce«, ki ga je napisal Stane Kotnik. Nadaljevanje je na 17. strani oktobrske številke letnika 2005.Martina Hribar je avtorica članka z naslovom »Kje so zdaj tiste stezice«, ki je izšel na 26. strani januarske številke letnika 2006 in piše o srečanju letalcev veteranov na Blokah.Na naslovnici oktobrske številke letnika 2009 župan Jože Doles v članku z naslovom »Živahno kot že dolgo ne« opisuje Mihaelov sejem. Na sliki s tega sejma je lepo vidno tam prisotno jadralno letalo vrabec. Na 4. strani je Klavdija Dole objavila članek »Mihaelov sejem«, v katerem med fotografijami omenja tudi Draga Gabrijela in njegovega vrabca.Za januarsko številko letnika 2012 je Bronislava Žurga-Bloška pripravila besedilo z naslovom »Med spomini – Moja pot v šolo« v katerem opisuje izkušnje bloških šolarjev, ob srečanju z jadralnimi letalci.

Marjeta Jerič je za junijsko številko v letniku 2012 pripravila in na 10. in 11. strani objavila »Spomine jadralnega letalca na Bloke«. Gre za pogovor z dr. Dušanom Florjančičem, strojnim inženirjem, ki je študiral in delal v Švici.France Škrabec je za oktobrsko številko letnika 2012 pripravil začetek zgodbe »Jadralno letalstvo na Blokah«, ki na 18. in 19. strani prinaša precej zanimivosti in več zanimivih fotografij iz medvojnega obdobja.V januarski številki letnika 2013 so na 10. in 11. strani objavljeni »Stari motivi iz Velikih Blok 1938«. Med temi je tudi razglednica, ki v spodnjem desnem delu prikazuje jadralne letalce.Največje odkritje pa se nahaja na 12. strani prej omenjene številke, ki me je tudi spodbudila k nadaljnjemu raziskovanju Bloškega koraka. Pod naslovom »Bloški rojak, prvi slovenski balonar« nam France Škrabec predstavlja zgodbo bloškega rojaka Gregorja Kraškovica, ki je že pred 200 leti z balonom letel v tedanji habsburški monarhiji. Pri tem se sklicuje na revijo Življenje in tehnika, oktober 2012.

Franc Palčič v marčevski številki letnika 2013 na 18. in 19. strani v članku »Angleški plemič med ljudožerci na Blokah« opisuje prihod britanskega letalca in jadralca Francisa Chichesterja Charlesa, ki je s svojo jadrnico Gipsy Moth IV, v letih 1966/1967 v 226 dnevih, prvi z jadrnico sam obkrožil Zemljo. Omenjeni Sir je naslov dobil, po tem, ko je z jadrnico obkrožil svet..Zanimiv je tudi prispevek Franceta Škrabca v oktobrski številki letnika 2013, kjer na straneh od 24 do 26 pod naslovom »Bloke na vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja« opisuje prikaz krajev na Velikih Blokah iz tistega časa.

Za konec pa je v januarski številki letnika 2014, na 20. in 21. strani, pogovor Toneta Urbasa z dr. Borisom Skalinom z naslovom »Med nebom in ribami«.


Miran Aplinc
Letalstvo v Šaleški dolini

Razni predavatelji
Jadralni dan – predavanja za učitelje letenja in ostale

Martina Hribar in Občina Bloke
Naše štrikane strani in Bloški korak

Marko Malec
Konstrukcijski biro pri Republiškem odboru LZS, Letov, Libis in njihova letala 1945-1964

Univ. prof. dr. ing. Anton Kuhelj
Tehnika v vsakdanjem življenu

Tone Polenec
Letalo, polet, letališče

Miroslav Adlešič in Tugomir Tory
Sodobno letalstvo in njegov razvoj

Darinka Kladnik
Zgodovina letalstva na Slovenskem

Boris Žorž
Od jadranja do preleta

Pripravljamo - za slovenski letalski jezik

Zoltan Perišič
Mi, Galebaši

Bert Schmelzer
One year of gliding

Peter Ocker
Hans Jacobs – pionierleben im Flugzeugbau

Marko Malec
Stanko Bloudek in njegova letala

Leo and Ricky Brigliadori
Competing in gliders -
Winning with your mind

Ludvik Starič
Kragulje gnezdo

Miran Ferlan s sodelavci
Tihi šport višin (Silent sport of the Heights)

Dr. Sandi Sitar
Letalstvo in Slovenci

Janez Mataj
Letala nad Prekmurjem 1894-1945

Sandi Škvarč
Alfa Juliet na prelomu polstoletja

Ivan Godec
Milan Borišek

Inž. Aleš Strojnik
Človek je dobil krila

Jaroslav Koser
Teorija letenja

France Primožič
Letalstvo na Gorenjskem in Alpski letalski center Lesce Bled